Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie wszystkim Mieszkańcom i Gościom Gminy Śliwice spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Nas wszystkich pomyślnością i szczęściem...

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia i Do Siego 2019 Roku życzą:

Wójt Gminy Śliwice

Daniel Kożuch 

 Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Zwoliński

 Pracownicy Urzędu Gminy Śliwice

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach

  Radni  Gminy Śliwice