II-gi Śliwicki konkurs wiedzy ekologicznej p.t.:„Nawrócenie Św. Huberta - na tle przyrody Borów Tucholskich”
Bractwo Św. Huberta w Śliwicach przy współudziale Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy oraz Nadleśnictwa Woziwoda zorganizowało,

dla uczniów szkół podstawowych Gminy Śliwice, konkurs plastyczny.

Był to już drugi taki konkurs którego celem było przyswojenie wiedzy o polskiej przyrodzie a szczególnie przyrodzie Borów Tucholskich. W tym roku mottem przewodnim było nawrócenie św. Huberta po spotkaniu białego jelenia z krzyżem w porożu.

Na konkurs wpłynęło 45 prac ze wszystkich szkół gminy Śliwice. Prace zostały wykonane w różnej technice, były rysunki, obrazy i makiety pokazujące nawrócenie św. Huberta jak i różne elementy przyrodnicze.

Poziom ogólny wykonanych prac, jak w roku poprzednim, był wysoki, komisja oceniająca przyniesione prace musiała włożyć sporo wysiłku żeby dokonać prawidłowego wyboru najlepszych. Najwyżej punktowane były prace z dużym udziałem ręcznie wykonanych figurek i malowideł oraz wkomponowane elementy przyrody Borów Tucholskich - dziko żyjące zwierzęta, rośliny oraz elementy przyrody nieożywionej. Dlatego że nie było zdecydowanie wyróżniającej się pracy, zdecydowano przyznać 4 drugie miejsca oraz 6 wyróżnień.

W dniu 14.12.2018r. w kościele w Śliwicach dokonano uroczystego podsumowania i wręczenia nagród. Dzięki hojności sponsorów, szczególnie Zarządowi Okręgowemu PZŁ w Bydgoszczy i szczególnemu zaangażowaniu się kol. Jana Pawlaka (członka Bractwa), wszystkie dzieci otrzymały atrakcyjne nagrody. Dla każdego z dzieci była też koszulka odblaskowa z napisem „Myśliwi dzieciom, dzieci zwierzętom” .

Nadleśniczy Nadleśnictwa Woziwoda Stefan Konczal, w ramach współpracy leśników ze szkołami Gminy Śliwice, wychowawczyniom zaangażowanym w przygotowaniu prac na konkurs, wręczył albumy o Borach Tucholskich.


Dzieciom bardzo podobało się to że każdy mógł coś cennego zabrać do domu i oczywiście zapowiadają chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu inicjatywach. Kolejne konkursy będą już w Śliwicach tradycją.


Bardzo cenna inicjatywa Bractwa spotkała się z dobrym przyjęciem lokalnej społeczności. Jest to także jeden z elementów przygotowującym mieszkańców do przyjęcia patronatu świętego Huberta dla Gminy Śliwice co, mamy nadzieję, nastąpi już niedługo.

Zenon Dejnowski

DSC00325
DSC00327
DSC00331
DSC00335
DSC00338
DSC00339
DSC00342
DSC00346
DSC00347