Podczas pierwszej sesji Wójt i nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Rada na przewodniczącego wybrała Zbigniewa Zwolińskiego, który tę funkcje pełnił także w ubiegłej kadencji. Wiceprzewodniczącymi zostali Marek Janicki i Piotr Gierwatowski.