Dzięki obszernemu artykułowi Pana Dariusza Rząski w polonijnym kwartalniku „Polish Eaglet”, potomkowie emigrantów z naszej okolicy poznają historię, kulturę i obyczaje Śliwic i Borów Tucholskich. Współpraca Pana Dariusza owocuje rosnącym zainteresowaniem podjęciem bezpośredniej współpracy.

Odbyło się już kilka spotkań na naszym terenie. Trwają pracę nad zorganizowaniem pierwszej oficjalnej, grupowej wizyty potomków śliwiczan, którzy w poszukiwaniu lepszego życia wyjechali za ocean sto kilkadziesiąt lat temu. Poniżej przedstawiamy Państwu więcej informacji, zdjęcia, oraz link do pełnej treści artykułu w „Polish Eaglet”.

Roger z  rodziną  z Michigan, USA – potomkowie rodziny Kolasińskich oraz Dariusz Rząska w Gdańsku - po odwiedzinach Gminy Śliwice. Roger jest jednym   z szefów Polskiego Stowarzyszenia Genealogicznego Michigan oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „Polish Eaglet”.

                        Roger z  rodziną  z Michigan, USA – potomkowie rodziny Kolasińskich oraz Dariusz Rząska w Gdańsku - po odwiedzinach Gminy Śliwice. Roger jest jednym   z szefów Polskiego Stowarzyszenia Genealogicznego Michigan oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „Polish Eaglet”.

Earl i Donna z Idaho, USA  – potomkowie rodziny Łepek i Szlachcikowskich, oraz Dariusz Rząska podczas wizyty w Śliwicach.

Earl i Donna z Idaho, USA  – potomkowie rodziny Łepek i Szlachcikowskich, oraz Dariusz Rząska podczas wizyty w Śliwicach.


Dariusz Rząska- wywodzi się z rodu od ponad 380 lat zamieszkującego ziemię śliwicką. Twórca artykułów poświęconych polonii amerykańskiej mającej swoje korzenie w Śliwicach i okolicach. Od kilku lat aktywnie współpracujący z Polskim Stowarzyszeniem Genealogicznym stanu Michigan oraz wieloma badaczami z USA tworzących historię emigracji z rejonu miejscowości Śliwice. Rzeczowy dialog i wymiana naukowa zaowocowała wydaniem 2016 roku anglojęzycznej publikacji w kwartalniku pt. „Polish Eaglet” (Polski Orlik), znanym i cenionym wśród polonii amerykańskiej.

polis eaglet

Obszerny, bogato ilustrowany artykuł pana Dariusza Rząski przybliżył kulturę, obyczaje i historię naszej Gminy. Dzięki promocji naszego regionu za oceanem, w ostatnim czasie coraz liczniejsze stały się odwiedziny polonii zainteresowanej Gminą Śliwice i osobliwościami całego regionu. 

W tym roku wspomniany wyżej kwartalnik, obchodził 40-lecie swojego istnienia. Z tej okazji zamieszczono kolejną publikacje pana Dariusza, który przybliża Amerykanom liczne grupy emigrantów pochodzących ze Śliwic, Śliwiczek, Lińska, Rosochatki, Lisin, Kamionki, Kręga, Łąskiego Pieca, Brzozowych Błot, Główki, Zazdrości, Zarośli. Panu Darkowi udało się odnaleźć nieodkryte historie wielu rodzin, które emigrowały za lepszym życiem do Ameryki Płn.

Pan Dariusz Rząska miał już okazję krótko zaprezentować swoje kontakty z śliwicką polonią podczas jednego ze spotkań z historią w GOK. Trwają prace nad przygotowaniem kolejnej prelekcji, podczas której będzie można poznać bardzo ciekawe historie i zobaczyć niepublikowane dotąd zdjęcia emigrantów z naszej okolicy.