26 sierpnia 2018r. Wójt Gminy Śliwice Pan Daniel Kożuch wraz z Pracownikiem Urzędu Gminy Panią Krystyną Szamocką mieli przyjemność uczestniczyć
w uroczystości Jubileuszowej 60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Zofii i Wincentego Belickich.

Państwo Beliccy mieszkają w Śliwicach i wspólnie wychowali 7dzieci, doczekali się 10 wnuków oraz 3 prawnuków. Wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne. Pani Zofia opiekowała się dziećmi, wolne chwile poświęcała krawiectwu i robótkom ręcznym. Ogromną radość sprawia Jubilatce uczestniczenie w pielgrzymkach. Natomiast Pan Wincenty zajmował się wprowadzaniem nowatorskich rozwiązań w gospodarstwie. Gdy tylko pozwolił czas wykonywał drobne prace kowalskie.

Dostojnym Jubilatom życzymy jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki i miłości od najbliższych na wiele następnych lat.