W związku z przedłużeniem prac mających na celu przebudowę i rozbudowę lokalnego "Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" informujemy że jednostka zostanie ponownie otworzona i będzie odbierać państwa odpady dopiero od dnia 15 września bieżącego roku.