UWAGA    ROLNICY

W związku z   niekorzystną sytuacją w uprawach  rolnych   spowodowanych suszą  Wojewoda  powoła  Komisję do  oszacowania  tych szkód.  W związku z tym  jeśli rolnik oczekuje  pomocy  kredytowej  bądź  innej, to  proszę o zgłaszanie się  do  Sołtysa po druk wniosku lub pobranie go z niniejszego artykułu poniżej  -  wypełnienie  go  i  złożenie  w terminie  do 06 lipca  2018r.   do Urzędu Gminy w Śliwicach.  Dane te  posłużą  głównie do przygotowania wystąpienia  Wojewody do  Ministra  Rolnictwa  o  uruchomienie linii  kredytowej.    Szacowanie  strat  przez  komisję powołaną  przez  Wojewodę  nastąpi  w ciągu  30  dni od  dnia ich wystąpienia – dlatego  proszę  o szybkie zgłaszanie  szkód  i szybkie   przekazywanie niniejszej  kurendy.

 

Druk Wniosku

Ustala  się  ostateczny termin  składania  wniosków   do -   06 lipca  2018r.

Pouczenie:   

1. We  wniosku  należy  podawać  ogólną  powierzchnie  gospodarstwa  i upraw jak we wniosku o dopłaty do ARiMR.

2.  za szkodę  w uprawie uważa się,  gdy procentowy stopień zniszczeń jest wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji danego rolnika z ubiegłych trzech lat  opartej na okresie pięciu  ubiegłych lat, z wyłączeniem najwyższej i najniższej.

Przekaż   dalej   !!!  -   nie   pozbawiaj   sąsiada  informacji.