Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach
ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca na rok szkolny 2018/2019
od dnia 28 maja  2018 r. do 08 czerwca 2018 r. 
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wydaje Dyrektor lub w formie elektronicznej dostępne będą na stronie placówki od 28.05.2018 r:
www.borowiaczek.edu.pl
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zwrotu wypełnionego wniosku do 08 czerwca 2018 r. do godz.15:00.
Jeżeli będzie więcej chętnych niż miejsc, którymi dysponuje przedszkole o przyjęciu dziecka do przedszkola zadecyduje, w dniu 12.06.2018 r, Komisja Rekrutacyjna w/g określonych prawem zasad.
Szczegółowy Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śliwice, dostępny  jest na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.

Honeyview herb

Honeyview hhh

Honeyview pr

Honeyview przed