W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Gminy w Śliwicach odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Złote Gody obchodzili Państwo Zofia i Bronisław Chabowscy z Lisin, Państwo Regina i Władysław Wysoccy z Linówka oraz Państwo Janina i Jan Kosiedowscy z Główki. Wójt Gminy Daniel Kożuch udekorował Jubilatów Medalem od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Dostojni Jubilaci otrzymali również pamiątkowy dyplom, upominek oraz kwiaty.


Państwo Zofia i Bronisław Chabowscy wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne
w Lisinach. Mają 5 córek i 8 wnuków. Pani Zofia pełniła funkcję Radnej oraz Sołtysa w naszej Gminie. Przez 25 lat należała do klubu seniora. Lubi dobrą książkę. Chętnie z mężem korzysta z wycieczek i spotkań z przyjaciółmi. Pan Bronisław interesuje się hodowlą i uprawą roślin i warzyw.


Państwo Regina i Władysław Wysoccy mają 3 dzieci i 6 wnuków. Po zawarciu związku małżeńskiego Pan Władysław pracował w Przetwórni Owocowo-Warzywnej w Śliwicach. Później w Tartaku Drzewnym w Łobodzie. Po pracy zawodowej pomagał żonie w gospodarstwie rolnym. Pani Regina pracowała w gospodarstwie rolnym i zajmowała się wychowywaniem dzieci. Wolny czas poświęca na robótki ręczne.


Państwo Janina i Jan Kosiedowscy obchodzili 50-lecie małżeństwa w rodzinnym gronie w ubiegłym roku. Doczekali się 3 dzieci i 7 wnuków. Pan Jan pracował
w budownictwie do 1980r. Następnie jako rewident w PKP. Pani Janina pracowała w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska jako ekspedientka w sklepie spożywczym w Główce. Następnie zajmowała się pracą w gospodarstwie rolnym i wychowywaniem dzieci. Pani Janina bardzo lubi pracę w ogrodzie, kwiaty i robótki ręczne.


Dostojnym Jubilatom życzymy jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki i miłości od najbliższych na wiele następnych lat.

 

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznaje Prezydent RP w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Prosimy zainteresowane pary małżeńskie, które osiągnęły wymagany staż i są zainteresowane otrzymaniem medalu o kontakt z naszym USC (tel. 52 3340722)

Honeyview DSC 1166