W związku uchwaleniem przez Radę Gminy Śliwice uchwały XXXVII/314/18 XXXVII/314/18 (zmiana uchwały) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Śliwice służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji. Zapraszamy mieszkańców Gminy Śliwice zainteresowanych wymianą źródła ciepła w 2018 roku o niezwłoczne składania wniosków o udzielnie dotacji na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych.

 

Informacja o programie: Pobierz

Regulamin: Pobierz

Ponieżej publikujemy wzór wniosku który należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy pokój numer 17 (Inwetycje)

Wzór Wniosku: Pobierz