Lp.  Miejscowość Termin Miejsce

8

9

Byłyczek

Śliwiczki

11.04.2018/17.00

11.04.2018/19.00

Świetlica

Szkoła

10

11

Okoniny

Zwierzyniec

12.04.2018/17.00

12.04.2018/19.00

Świetlica

Świetlica Główka

12

13

Brzozowe Błota

Okoniny Nadjeziorne

13.04.2018/19.00

13.04.2018/19.00

Salka przy kościele