L.p.

Miejscowość

Termin / godz.

miejsce

1.

2.

Laski

Łąski Piec

3.04.2018/17.00

3.04.2018/19.00

U sołtysa

Świetlica

3.

4.

Brzeźno

Linówek

4.04.2018/17.00

4.04.2018/19.00

Świetlica

Świetlica

5.

Śliwice

5.04.2018/18.00

GOK

6.

7.

Lipowa

Krąg

6.04.2018/17.00

6.04.2018/19.00

Świetlica

Świetlica