Koperta Życia

Często o ludzkim życiu decydują minuty. Ratownikom medycznym przybyłym na pomoc osobom starszym, samotnym brakuje informacji o stanie zdrowia chorego i przyjmowanych przez niego lekach. Dzięki przejrzystemu systemowi przechowywania dokumentacji medycznej udzielanie pomocy będzie szybsze, łatwiejsze, a co za tym idzie wzrośnie także szansa na efektywne działania ratujące życie i zdrowie chorego. Rada Gminy Śliwice w trosce o zdrowie seniorów, przyjęła uchwałą program „Koperta życia”.

„Koperta życia” jest to zestaw składający się z plastikowej koperty, karty informacyjnej (ankiety) która zawiera podstawowe informacje o stanie zdrowia, lekach, uczuleniach, naklejki samoprzylepnej na kopertę, oraz naklejki samoprzylepnej na lodówkę. „Koperta życia” wraz z wypełnioną kartą informacyjną powinna być przechowywana w lodówce w widocznym miejscu. Na drzwiach lodówki w widocznym miejscu, należy nakleić naklejkę informującą o udziale w programie „Koperta życia”.