altW związku z przypadkami zgonów w województwie wielkopolskim po spożyciu denaturatu zawierającego w swym składzie metanol, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi przesyła w załączeniu w wersji elektronicznej ulotki Głównego Inspektora Sanitarnego ostrzegające przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz mieszanin chemicznych zawierających alkohol nieprzeznaczony do spożycia dla ludzi np. denaturat, spryskiwacze do szyb, rozpuszczalniki.

alt