rządowa tarcza antyinflacyjna
  • Tarcza Antyinflacyjna 2.0 zakłada m.in. obniżkę VAT na żywność, nawozy i paliwa.
  • Oznacza to, że stawki w kasach rejestrujących muszą zostać dostosowane do zmian od 1 lutego 2022 r. na sześć miesięcy, tj. do 31 lipca 2022 r.

azbest

Osoby zainteresowane, które planują zutylizować azbest do końca września 2022 roku, proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy najpóźniej do 30 czerwca 2022 celem złożenia stosownego wniosku.Wnioskodawca nie ponosi kosztów demontażu, utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest.

wypełnianie ankiety

Zwracamy się z prośbą do Wszystkich mieszkańców Gminy Śliwice o wypełnienie ankiety pod nazwą Diagnoza uzależnień behawioralnych. Celem badania jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim uzależnień behawioralnych (uzależnień od czynności), do których zaliczamy m.in. popularność zakładów bukmacherskich, korzystanie z internetowych gier losowych, uzależnienia od nowych mediów czy rozpowszechnienie gry na automatach, itp.

budynek starostwa z napisem komunikat

Przekazuję następujące informacje i komunikaty od służb i inspekcji z terenu powiatu tucholskiego:

loga fio 3.0

Jesteście organizacją pozarządową i chcecie rozwinąć skrzydła? Macie pomysł jak ze znajomymi zagospodarować czas wolny?

Mikrodotacje są dla Ciebie! Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO 3.0”, w ramach którego przyznawane będą mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

osoby siedzące w kręgu na krzesłach

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: „Kultura i  sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" Termin składania ofert do 07 lutego 2022 roku.

osoby siedzące na krzesłach

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży" Termin składania ofert do 07 lutego 2022 roku.

osoby siedzące w kręgu

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" Termin składania ofert do 07 lutego 2022 roku.

osoby siedzące na krzesłach

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: „Ograniczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym ludności starszej" Termin składania ofert do 07 lutego 2022 roku.

grupa osób siedząca na krzesłach

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" Termin składania ofert do 07 lutego 2022 roku.