Ankieta dotycząca Strategii rozwoju na lata 2025-2032

Dodane przez Tomasz Glaza - pon., 15/01/2024 - 11:46
grafika ankieta

Gmina Śliwice przystąpiła do opracowania Strategii rozwoju na lata 2025-2032, mającej wyznaczyć kierunki przyszłych działań podejmowanych w celu zapewnia wyższej jakości życia oraz warunków sprzyjających rozwojowi lokalnemu.

Ankieta kierowana jest do mieszkańców Gminy Śliwice oraz osób z nią związanych. Partycypację społeczną pozwoli rozpoznać potrzeby i istniejące deficyty, które obecnie są dla mieszkańców najpilniejsze, a tym samym mogą powodować zahamowanie rozwoju, jak również potencjały i walory, na których bazować może dalsza strategia Gminy.

Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety. Państwa opinia jest dla nas bardzo istotna. Odpowiedzi są w pełni anonimowe. Prosimy zaznaczać wybrane odpowiedzi znakiem „X”

Ankieta do wypełnienia online: https://forms.gle/MRNsLVTKqpKmLMc27


Source URL: https://sliwice.pl/aktualnosc/aktualnosci/1262-ankieta-dotyczaca-strategii-rozwoju-na-lata-2025-2032