Przejdź do treści

Odbiór konserwatorski ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach.

Dodane przez Tomasz Glaza - wt., 09/07/2024 - 14:34
zebrani przy odnowionym ołtarzu

W poniedziałek 8 lipca 2024 r. odbył się odbiór konserwatorski zadania pn. ,,Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach” dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – POLSKI ŁAD w ramach udzielonej dotacji przez Gminę Śliwice.

Inwestycję odebrali:
- w imieniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach: ksiądz Proboszcz Andrzej Koss
- wykonawcę prac – firmę Kannenberg Konserwacja i Restauracja dzieł sztuki s.c., ul. Polna 8R/2, 87-100 Toruń reprezentowała Pani Klaudia Kannenberg – dyplomowany konserwator dzieł sztuki
- przy udziale Pani Lucyny Lipkowskiej -  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy oraz Daniela Kożucha – Wójta Gminy Śliwice i Estery Gwizdały przedstawiciela Gminy Śliwice.

Całkowity koszt zadania wyniósł 289 999,73 zł, - dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł.grafika polski ład

odbiór ołtarza bocznego
odbiór ołtarza bocznego
odbiór ołtarza bocznego
odbiór ołtarza bocznego
odbiór ołtarza bocznego
odbiór ołtarza bocznego
odbiór ołtarza bocznego
odbiór ołtarza bocznego
odbiór ołtarza bocznego

Strony w dziale: