Przejdź do treści

BIP Śliwice

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

3 dni 21 godzin ago
dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku hali sportowej z częścią sanitarno-szatniową przy Szkole Podstawowej w Śliwicach wraz ze zbiornikiem na gaz, na terenie działek nr 632/2 i 883/3 obręb Śliwice, gm. Śliwice.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

3 dni 21 godzin ago
dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku hali sportowej z częścią sanitarno-szatniową przy Szkole Podstawowej w Lińsku wraz ze zbiornikiem na gaz, na terenie działek nr 500/1, 506/1, 513/8 obręb Lińsk, gm. Śliwice.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

3 dni 21 godzin ago
Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Śliwicach oraz w biuletynie informacji publicznej BIP w dniu 11.07.2024 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu lokalu handlowego w miejscowości Śliwice, gm. Śliwice. Nieruchomość stanowi własność gminy Śliwice.

Obwieszczenie RDOŚ

1 tydzień 5 dni ago
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, obejmującym linię nr 201 na odcinku Maksymilianowo - Kościerzyna"

Obwieszczenie RDOŚ

1 tydzień 5 dni ago
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, obejmującym linię nr 201 na odcinku Maksymilianowo - Kościerzyna"

Obwieszczenie

2 tygodnie 2 dni ago
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 108/9, 108/8, 108/7, 108/6, 108/5, 108/3 i 108/2 w obrębie Krąg, gm. Śliwice.

Zawiadomienie RDOŚ

2 tygodnie 3 dni ago
Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew-Czersk w ramach Projektu "prace przygotowawcze dla wybranych projektów - w sieci TEN-T"

Strony w dziale: