Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach:
I    - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
II   - Kultura i sztuka
III- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
IV – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

serce11 stycznia 2015r. wolontariuszy spotkają Państwo:
-  na ulicach Śliwic w godzinach 8:00-12:30 i 17:30-18:00.
- podczas pokazu ratownictwa na rynku w Śliwicach w godzinach 14:30-15:00
- podczas koncertu w sali widowiskowej GOK Śliwice od godziny 15:00.

serceŚliwicki sztab WOŚP zaprasza wolontariuszy na spotkanie organizacyjne.
Wydawanie identyfikatorów i skarbonek, podział serduszek i ustalenie dyżurów to zadania do wykonania podczas zebrania organizacyjnego dla Wolontariuszy WOŚP.
Zebranie odbędzie sie w w sobotę 10 stycznia 2015 roku o godzinie 13:00 w sali GOK Śliwice. Do zobaczenia!