Starosta Tucholski, Wojewódzki urzad pracy w Toruniu i powiatowy Urząd Pracy w Tucholi serdecznie zapraszają na Powiatowe Targi Edukacji i Pracy, ktróre odbędą się 2 maraca 2018r. w godz. 10.00 - 13.00 w Hali Widoswiskowo - Sportowej OSIR w Tucholi ul. Warszawska 17

W programie Targów:

  • oferta szkoł ponadgimnazjalnych i uczelni
  • konsultacje z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy (w tym możliwość sporządzenia CV)
  • oferta pracy krajowe
  • oferty pracy zagraniczne
  • oferty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
  • poradnictwo w zakresie prawa pracy (stanowisko radcy prawnego)
  • informacje dotyczące przepisów prawa podatkowego (stanowisko Urzędu Skarbowego w Tucholi)
  • informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych (stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

Powołana przez Wójta Gminy Śliwice Komisja zaopiniowała przedłożone do rozpatrzenia oferty na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku w następujących sferach:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

6. Wspieranie w miarę możliwości i potrzeb działań związanych z ekonomią społeczną

Na konkurs wpłynęło 16 ofert, które zostały złożone przez 12 stowarzyszeń.
Łączna kwota dotacji przyznanych przez Wójta Gminy Śliwice wyniosła 74.000,00 zł.
Wykaz organizacji, którym przyznano dotacje na 2018 znajdują się na stronie internetowej bip.sliwice.pl w zakładce – organizacje porządowe.

Wójt Gminy Śliwice zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane biomasą (pellet) w budynkach mieszkańców. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozwala on na sfinansowanie nawet do 85% wartości inwestycji netto. Podczas spotkania omówione zostaną aspekty techniczne wykonania takich instalacji, mechanizm rozliczania mieszkańców z zakładem energetycznym oraz warunki uczestnictwa w programie.

Zapraszamy na niecodzienną relację z Mielna w programie W Borach i na Krajnie. W minioną niedzielę 11 lutego 2018 śliwicka grupa miłośników zimnych kąpieli wzięła udział w Międzynarodowym Zlocie Morsów. Wśród 3 tysięcy osób znalazła się także czterdziesto osobowa reprezentacja naszej gminy. 

"Morsy Śliwice” zanurzyły się w Bałtyku, którego woda miał zaledwie 2 stopnie Celsjusza. Jak wyglądała największa tego typu impreza w Europie zobaczą Państwo już dzisiaj 13 lutego o godz. 19.15 na antenie TVP Bydgoszcz. Powtórka magazynu 14.02.2018 o g.19.45 oraz 17.02.2018 o g. 10.15.

Gorąco zapraszamy !

Znaleziono młodego pieska. Jeśli kojarzycie państwo właściciela bardzo prosimy o poinformowanie go znalezieniu pieska lub/i kontakt na nr 721749101

Szanowni Rolnicy kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tucholi wspólnie z Urzędem Gminy w Śliwicach zapraszają rolników na spotkanie szkoleniowe dotyczące zasad składania wniosków o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.02.2018r. (środa) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej w Śliwicach (pracownia komputerowa)

Zaproszenie

Sporo mieszkańców Śliwic było zainteresownych spotkaniem z doradcą do spraw rozwoju rynku Polskiej Spółki Gazownictwa, a wiemy że nie wszyscy zainteresowni  mogli przybyć w ustalonym terminie. Istotne, że na podstawie deklarowanego zapotrzebowania, PSG będzie dokonywała analizy ekonomicznej przedsięwzięcia, polegającego na doprowadzeniu do Śliwic gazociągu z Czerska.

Szanowni Państwo! Ponownie dostarczymy do Państwa domów ankiety dotyczące zainteresowania korzystaniem z gazu ziemnego. Bardzo proszę o wypełnienie ankiet i ich zwrot do Urzędu Gminy. To bardzo ważne. Im więcej będzie chętnych do korzystania z paliwa gazowego, tym większe prawdopodobieństwo, że inwestycja zostanie przez Polską Spółkę Gazownictwa oceniona, w perspektywie 20 lat, jako rentowna. Przedstawiłem planowane rozwiązania Radzie Gminy. Radni są zgodni, że należy wesprzeć proekologiczne rozwiązania. Chcemy zachęcić mieszkańców i ułatwić podjęcie decyzji o przyłączeniu do planowanego gazociągu. Deklaruje, że jeśli powstanie gazociąg, to zorganizujemy system dopłat do wymiany kotła domowego na zasilany gazem ziemnym.

                                                                                                                                            Wójt Gminy Śliwice

                                                                                                                                               Daniel Kożuch

 Ankieta do pobrania                                                                                                                                         

 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach dnia 8 lutego odbył się bal przebierańców „Borowiaczka”. Rodzice należący do Rady Rodziców wraz z przedstawicielami przedszkola przygotowali ku uciesze dzieci przedstawienie „Na tropie bajek”. Bal był świetną okazją do wspólnej zabawy i tańców wszystkich grup przedszkolnych.