Informujemy, iż z powodu choroby Wójta Gminy zebrania wiejskie w sołectwach zaplanowane w dniach od 10-12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich zostają odwołane. Zebrania te odbędą się w terminach późniejszych, o czym mieszkańcy sołectw zostaną poinformowani.

DSC 0137Wójt Gminy Śliwice i właściciel firmy wykonawczej Bolesław Orzechowski P.H.U. „ORPOD” z Kijewa Królewskiego podpisali dnia 29 stycznia br. umowę o roboty budowlane na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Okoninach, Gmina Śliwice”.

Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach zaprasza na Walentynkową Dyskotekę Dorosłego Człowieka. Szczegóły na plakacie ponizej.

aggressivedogW związku z licznymi skargami mieszkańców, dotyczącymi wałęsających się psów na terenie gminy, które zagrażają przechodniom, Urząd Gminy w Śliwicach przypomina, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/139/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śliwice zgodnie z rozdziałem 6 § 19 i 20 posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo w kagańcu.

Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach zaprasza na warsztaty samby brazylijskiej solo 14 lutego 2015r. (sobota) w godz. 15:30 – 18:30.

IV Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 16.02.2015  r. o  godz. 12:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

Informacja dla rolników, którzy w styczniu 2015 r. nie otrzymali przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne za I kwartał 2015 r.