W sobotę 14 PAŹDZIERNIKA 2017 r., w związku z organizowanym biegiem "II Śliwicka Dyszka", wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Dworcowej, Placu Staroszkolnym, ks. dra St. Sychowskiego, Tucholskiej i Podgórnej w Śliwicach, a także na trasie Śliwice - Lińsk - Rosochatka - Śliwice. Start/ meta biegu zlokalizowana jest przed budynkiem GOK (ul. Dworcowa 39). Trasa prowadzi do Lińska, z Lińska do Rosochatki i powrót do Śliwic.
Prosimy o stosowanie się do poleceń służb zabezpieczających trasę biegu.
Przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy do kibicowania uczestnikom. Start o godz. 14:00.

Podczas II Śliwickiej Dyszki Gmina Śliwice i BIEGAJĄCE ŚLIWICE zapraszają od godz. 12:00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach na wyspę zdrowotną, którą przeprowadzi - Centrum Medyczne "Gemini":

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy informuje , że w nocy z 5 na 6 października 2017 r. przez teren województwa kujawsko - pomorskiego może przejść front atmosferyczny, któremu towarzyszyć będą intensywne opady deszczu połączone z wiatrem o prędkości przekraczającej 100 km/h. W związku z czym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o zabezpieczenie budynków, plonów, sprzętu. 

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Uprzejmie zapraszam na XXXII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. o godz. 8.30 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

30 września w Urzędzie Gminy Śliwice o godz. 14.15 odbyło się uroczyste podziękowanie dla grupy lekkoatletów, którzy ukończyli szkołę gimnazjalną i dalej swoje sportowe zdolności rozwijają pod skrzydłami Zawiszy. Po wielu ciepłych i miłych słowach Wójta Daniela Kożucha i trenera Krzysztofa Kozłowskiego zostały wręczone okolicznościowe puchary i pamiątki przygotowane przez młodszych kolegów sportowców.

genio genio2 

genio1