Uprzejmie zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm1.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Lp.  Miejscowość Termin Miejsce

8

9

Byłyczek

Śliwiczki

11.04.2018/17.00

11.04.2018/19.00

Świetlica

Szkoła

10

11

Okoniny

Zwierzyniec

12.04.2018/17.00

12.04.2018/19.00

Świetlica

Świetlica Główka

12

13

Brzozowe Błota

Okoniny Nadjeziorne

13.04.2018/19.00

13.04.2018/19.00

Salka przy kościele

easter eggs 3257098 640 expmini„Alleluja biją dzwony
Głosząc w świata wszystkie strony,
Że Zmartwychwstał Pan Alleluja, alleluja, alleluja!”

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mieszkańcom i Gościom Gminy Śliwice radosnych oraz ciepłych chwil, wypełnionych wiosennym nastrojem i pogodą ducha.

easter eggs 3259929 640 expminiŻyczymy, aby ten czas przyniósł Państwu radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By każdy z nas mógł znaleźć odpoczynek przy rodzinnym stole, aby nie opuszczała nas nadzieja płynąca ze Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Wójt Gminy Przewodniczący Rady Gminy 
Daniel Kożuch Zbigniew Zwoliński
Radni Rady Gminy
Pracownicy Urzędu Gminy

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, 

że został wywieszony na okres 21 dni wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Śliwice, Śliwiczki, Brzeźno przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, nieużytku oraz gruntu ornego przeznaczonego do dzierżawy w miejscowości Rosochatka, stanowiących własność gminy Śliwice.

 Szczegóły na stronie:https://bip.sliwice.pl/Article/get/id,18863.html

L.p.

Miejscowość

Termin / godz.

miejsce

1.

2.

Laski

Łąski Piec

3.04.2018/17.00

3.04.2018/19.00

U sołtysa

Świetlica

3.

4.

Brzeźno

Linówek

4.04.2018/17.00

4.04.2018/19.00

Świetlica

Świetlica

5.

Śliwice

5.04.2018/18.00

GOK

6.

7.

Lipowa

Krąg

6.04.2018/17.00

6.04.2018/19.00

Świetlica

Świetlica

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Przed Państwem szansa bezpłatnego zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom – jednych z najbardziej groźnych bakterii wywołujących ciężkie choroby i często pozostawiających powikłania na całe życie. Taką możliwość oferuje Państwu Ministerstwo Zdrowia. Można zaszczepić dzieci do 5 r.ż., które dotąd nie otrzymały szczepionki przeciw pneumokokom. Wystarczy tylko zgłosić się do swojego Lekarza Pierwszego Kontaktu. Zachęcam Państwa do skorzystania z tej możliwości, bo przecież: „Pneumokoków nie lubimy, więc nasze dzieci zaszczepimy”

Zapraszamy na program w Borach i na Krajnie. Tematem programu  będzie promocja książki Adama Węsierskiego pt. "PUBP w Tucholi w latach 1945 – 1954" oraz  przyznane dotacje dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na wykonanie zadań publicznych w 2018 r. Emisja w TVP Bydgoszcz już dzisiaj 13 marca o godz. 19.15, powtórka 14.03.2018 o godz. 19.45 oraz 17.03.2018 o godz. 10.15.