Wójt Gminy Śliwice uprzejmie prosi osoby zainteresowane gazem ziemnym, z miejscowości Śliwice o dostarczenie ankiety w terminie do 16 sierpnia 2017 roku do Urzędu Gminy, pokój nr 11. Pozwoli to na prowadzenie prac związanych z możliwością budowy sieci gazowej na terenie naszej Gminy. Druki ankiet zostaną przekazane mieszkańcom Śliwic, można je również otrzymać w Urzędzie lub pobrać ze strony internetowej Gminy Śliwice.

Druk Ankiety

piknik koniarzyZapraszamy na IX Piknik Koniarzy, kóry odbędzie się 30 lipca 2017r. w godzinach 13:00 - 17:00. Teren przy placu z zegarem słonecznym w Śliwicach.

14-16 lipca 2017 r. nad jeziorem w Lińsku odbyły się Międzynarodowe Zawody Modeli Ślizgów sterowanych radiem, w których udział wzięło aż 51 uczestników.   

Zawodnicy spotkali się, aby rywalizować na szczeblu międzynarodowym. Zawody odbywały się w różnych kategoriach. Wszyscy uczestnicy z pasją podchodzili do następnej konkurencji. Właściciele modeli z radością i uśmiechem na twarzy przyjęli zwycięstwo oraz porażkę.

Uprzejmie zapraszam na XXX sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 26.07.2017 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

17 i 18 czerwca w Śliwicach odbył się IX Turniej Karate Shotokan S.G.I. Poland o Puchar Wójta Gminy Śliwice z okazji „Dnia Dziecka”. W turnieju wzięło udział niemal 150 zawodników z następujących klubów:

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Fudokan" – Krzyż Wlkp.

- Klub Karate - Pelplin

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate "Shotokan" w Tucholi

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate "Shotokan" Chojnice

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate "Shotokan" - Czersk

- Klub Karate "SHOTOKAN" w Kaliskach

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Shotokan Człuchów

- Klub Kase Ha Karate Do "Garage" – Mały Rudnik k.Grudziądza

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate "Shotokan" Śliwice.