Wojewoda Kujawsko-Pomorski serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Cztery pory roku w województwie kujawsko-pomorskim”. Prace fotograficzne (nie więcej niż 16 prac) można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/ od dnia 28 marca 2018 r. do dnia 27 maja 2018 r. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 300 prac, które w sposób najciekawszy przedstawiać będą piękno przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza ukazane przez pryzmat zmieniających się pór roku. Zwieńczeniem konkursu po raz kolejny będzie publikacja zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w albumie wydanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Koperta Życia

Często o ludzkim życiu decydują minuty. Ratownikom medycznym przybyłym na pomoc osobom starszym, samotnym brakuje informacji o stanie zdrowia chorego i przyjmowanych przez niego lekach. Dzięki przejrzystemu systemowi przechowywania dokumentacji medycznej udzielanie pomocy będzie szybsze, łatwiejsze, a co za tym idzie wzrośnie także szansa na efektywne działania ratujące życie i zdrowie chorego. Rada Gminy Śliwice w trosce o zdrowie seniorów, przyjęła uchwałą program „Koperta życia”.

„Koperta życia” jest to zestaw składający się z plastikowej koperty, karty informacyjnej (ankiety) która zawiera podstawowe informacje o stanie zdrowia, lekach, uczuleniach, naklejki samoprzylepnej na kopertę, oraz naklejki samoprzylepnej na lodówkę. „Koperta życia” wraz z wypełnioną kartą informacyjną powinna być przechowywana w lodówce w widocznym miejscu. Na drzwiach lodówki w widocznym miejscu, należy nakleić naklejkę informującą o udziale w programie „Koperta życia”.

Uprzejmie zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm1.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Lp.  Miejscowość Termin Miejsce

8

9

Byłyczek

Śliwiczki

11.04.2018/17.00

11.04.2018/19.00

Świetlica

Szkoła

10

11

Okoniny

Zwierzyniec

12.04.2018/17.00

12.04.2018/19.00

Świetlica

Świetlica Główka

12

13

Brzozowe Błota

Okoniny Nadjeziorne

13.04.2018/19.00

13.04.2018/19.00

Salka przy kościele

easter eggs 3257098 640 expmini„Alleluja biją dzwony
Głosząc w świata wszystkie strony,
Że Zmartwychwstał Pan Alleluja, alleluja, alleluja!”

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mieszkańcom i Gościom Gminy Śliwice radosnych oraz ciepłych chwil, wypełnionych wiosennym nastrojem i pogodą ducha.

easter eggs 3259929 640 expminiŻyczymy, aby ten czas przyniósł Państwu radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By każdy z nas mógł znaleźć odpoczynek przy rodzinnym stole, aby nie opuszczała nas nadzieja płynąca ze Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Wójt Gminy Przewodniczący Rady Gminy 
Daniel Kożuch Zbigniew Zwoliński
Radni Rady Gminy
Pracownicy Urzędu Gminy

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, 

że został wywieszony na okres 21 dni wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Śliwice, Śliwiczki, Brzeźno przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, nieużytku oraz gruntu ornego przeznaczonego do dzierżawy w miejscowości Rosochatka, stanowiących własność gminy Śliwice.

 Szczegóły na stronie:https://bip.sliwice.pl/Article/get/id,18863.html

L.p.

Miejscowość

Termin / godz.

miejsce

1.

2.

Laski

Łąski Piec

3.04.2018/17.00

3.04.2018/19.00

U sołtysa

Świetlica

3.

4.

Brzeźno

Linówek

4.04.2018/17.00

4.04.2018/19.00

Świetlica

Świetlica

5.

Śliwice

5.04.2018/18.00

GOK

6.

7.

Lipowa

Krąg

6.04.2018/17.00

6.04.2018/19.00

Świetlica

Świetlica