10 listopada  w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach odbyły się uroczystości związane z Dniem Niepodległości. W tym roku na scenie stanął chór "Orfeusz", Uczniowie Oddziału Gimnazjalnego oraz Szkoły Podstawowej w Śliwicach, którzy przygotowali program artystyczny pod okiem Pań: Wiesławy Pankau i Barbary Wryłka oraz Panów: Romana Mechlińskiego i Tomasza Warczaka. Występy zakończyła Orkiestra Dęta OSP ze Śliwic.

Zakończenie realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,500 km w obrębie geodezyjnym Lubocień dz. nr 34/4 i 85".

Uprzejmie zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 21.11.2017 r. o godz. 12.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków w Śliwicach serdecznie dziękuje za uczestnictwo w kweście, która odbyła się 1 listopada na cmentarzu parafialnym w Śliwicach. W tym roku na odnowę zabytkowych nagrobków w Śliwicach zebrano kwotę 8.633,50 zł.