Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę o dofinansowanie zadania polegającego na "Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,550 km w obrębie geodezyjnym: Laski dz. Nr 55, 57, 59/1, 211, 230/1.

W zadam zadania zostanie wykonany asfalt o szer. 3,5 m i długości ponad 500m. Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 99 tys. zł  z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Uroczyste wręczenie umów odbyło się 6 czerwca w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

lgdkpkdLokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zaprasza osoby z branży turystycznej do udziału w szkoleniach z zakresu znajomości atrakcji turystycznych na terenie Powiatu Tucholskiego.  Szkolenia odbywać się będą w formie dwóch jednodniowych wyjazdów studyjnych.

„Borowiaczek”, bo przecież tak wszyscy nazywamy nasze Samorządowe Przedszkole w Śliwicach, jest już na nowo otwarty. Od 4 czerwca wszystkie grupy i panie są nareszcie razem:
Kilka słów historii: Budynek przedszkola w obecnym miejscu został oddany do użytku, 41 lat temu, 1 września 1977 roku. Do lat dziewięćdziesiątych funkcjonował jako Przedszkole Państwowe, później jako Przedszkole Samorządowe Gminy Śliwice. W 2002 roku nadano przedszkolu oficjalnie nazwę „Borowiaczek”, która mówi o głównej idei tego miejsca. Od tego roku rozpoczęła się realizacja własnego autorskiego programu edukacji regionalnej „Jak pokochać Bory Tucholskie”. Regionalizm to duma ze swojego miejsca na ziemi, to pamięć o przodkach, to kontynuowanie tradycji, obrzędów i folkloru borowiackiej kultury. Wszyscy w Gminie Śliwice i nie tylko, a nawet w niektórych rejonach Polski, widzą, że „Borowiaczek” jest szczególnie znany z realizowanej edukacji regionalnej.

Rada Gminy

Uprzejmie zapraszam na XLI sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

3 czerwca 2017 r. na stadionie sportowym w Śliwicach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Zawody przebiegały w 3 konkurencjach – musztra, sztafeta pożarnicza, ćwiczenia bojowe. Musztra była oceniana lecz nie zaliczana do punktacji ogólnej.

W zawodach uczestniczyły następujące jednostki OSP z terenu gminy Śliwice: OSP Śliwice, OSP Lińsk, OSP Rosochatka i OSP Krąg, OSP Lubocień. Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Śliwicach oraz Gmina Śliwice.

Dnia 03.06.2018r. odbył się Turniej Mistrzów pod patronem Pana Posła na Sejm Pana Bartosza Kownackiego. Turniej został rozegrany na orliku w Lińsku.

Organizator: Towarzystwo Piłkarskie Ziemi Śliwickiej. Turniej przeprowadzili: Dariusz Rydzkowski, Krystian Szumacher, Jacek Walter oraz Adam Węsierski.

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność:  od godz. 14:00 dnia 02.06.2018 do godz. 24:00 dnia 02.06.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Źródło informacji: IMGW-PIB, ostrzeżenie meteorologiczne nr 24