Społeczny Komitet Odnowy Zabytków w Śliwicach serdecznie dziękuje za uczestnictwo w kweście, która odbyła się 1 listopada na cmentarzu parafialnym w Śliwicach. W tym roku na odnowę zabytkowych nagrobków w Śliwicach zebrano kwotę 8.633,50 zł. 

Zapraszamy na zaduszki muzyczne, które odbędą się 28 października 2017 r. o godz. 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach. W tym roku posłuchać będzie można największych przebojów Anny Jantar w wykonaniu Aleksandry Kalczyńskiej wraz z zespołem.

Jak co roku w dniu 1 listopada 2017r. na cmentarzu parafialnym w Śliwicach odbędzie się kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków powstałych w okresie od ok. 1906 do 1917 roku. Tegoroczna kwesta odbędzie się w Śliwicach po raz dziewiąty.
Dzięki dotychczasowym kwestom zebrano łączną kwotę 61.395,73 zł. 
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków w Śliwicach serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznej kweście.

Pragniemy poinformować wszystkich mieszkańców, instytucje oraz gości o zmianie numerów telefonicznych do Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Publikujemy je w odrębnym artykule który można znaleźć tutaj. Tytułem wyjaśnienia, w wyniku negatywanego działania nawałnic które przeszły nad naszym krajem poważnemu uszkodzeniu uległa teleinfrastruktura urzędu. W ostatnim czasie trwały prace serwisowe zmierzące do usunięcia wszystkich usterek. W wyniku prac serwisowych konieczna okazała się zmiana niektórych numerów wenętrznych. Bardzo serdecznie przepraszamy za utrudnienia w komunikacji z urzędem oraz niedogodności związane ze zmianą niektórych numerów wenętrznych. 

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 23 listopada 2017 r. roku o godz.11-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 100/1, 100/2, 100/3, 100/4 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Brzeźnie gm. Śliwice , działek nr 158/1, 158/5, 158/6, 158/7, 158/8 i 158/9 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położone w Śliwicach oraz działki nr 232/1 położonej w Śliwiczkach gm. Śliwice oznaczonej w ewidencji gruntów jako nieużytek. Szczegóły poniżej:

Wójt spotkał się z działaczami Towarzystwa Piłkarskiego Ziemi Śliwickiej. Przedstawiciele towarzystwa zaproponowali spotkanie, żeby przedstawić swój punkt widzenia na sprawy dotyczące miejscowej piłki nożnej i udziału drużyn w zorganizowanych rozgrywkach. TPŹŚ wyszło z propozycją ciekawego projektu dla adeptów młodego pokolenia piłkarzy. Towarzystwo chciałoby zorganizować, propagujący wśród najmłodszych uprawianie sportu, program treningów, rozgrywek i imprez sportowych. Celem programu byłoby wyłanianie osób uzdolnionych i ich przygotowanie do gry w miejscowych zespołach.

14 października, na starcie II Śliwickiej Dyszki przy Gminnym Ośrodku Kultury stanęło blisko 400 zawodników (w tym kilkudziesięciu chodziarzy nordic walking). Trasa dla biegaczy niezmiennie prowadziła do Lińska i Rosochatki. Nie zabrakło również kibiców, którzy gorąco dopingowali biegaczy i chodziarzy na całej trasie.

Zwycięzcą biegu został Marek Kowalski z Żukowa, który pokonał 10 km w 32 min i 33 s.
Spośród pań najszybciej na metę przybiegła Katarzyna Pobłocka (UKS Ekonomik Maratonczyk Lebor) z czasem 38 min i 32 s.
Natomiast zwycięzcą marszu nordic walking został Pan Zbigniew Gwizdała z Gołąbka, który trasę 5 km pokonał w 30 min i 12 s.

Najlepszymi zawodnikami z terenu gminy Śliwice zostali Daria Procek i Michał Kraiński (czasy odpowiednio: 43:29 i 37:44, oboje „Biegające Śliwice”). Daria była także pierwsza z terenu Powiatu Tucholskiego. Wśród mężczyzn z terenu powiatu pierwszy na metę przybiegł Rafał Szwarc (Tucholanka Tuchola) z czasem 35:57.
Nagrody dla najlepszych zawodników z terenu gminy ufundowała Gmina Śliwice. Najlepsi z terenu powiatu otrzymali nagrody ufundowane przez Powiat Tucholski.