W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji który to stanowi w 90% dochód Wód Polskich.

W związku uchwaleniem przez Radę Gminy Śliwice uchwały XXXVII/314/18 XXXVII/314/18 (zmiana uchwały) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Śliwice służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji. Zapraszamy mieszkańców Gminy Śliwice zainteresowanych wymianą źródła ciepła w 2018 roku o niezwłoczne składania wniosków o udzielnie dotacji na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych.

Zapraszamy na program w Borach i na Krajnie. Tematem programu będzie budowa dróg w gminie. Emisja w TVP Bydgoszcz już dzisiaj 10 kwietnia o godz. 19.15, powtórka 11.04.2018 o godz. 19.45 oraz 14.04.2018 o godz. 10.15.

L.p. Miejscowość Termin Miejsce

14

15

 Lisiny

 Lińsk

 16.04.2018 /18.00

 16.04.2018 /20.00

 Świetlica

 Remiza OSP

16

17

 Rosochatka

 Lubocień

 17.04.2018/17.00

 17.04.2018/19.00

 Świetlica

 Świetlica

W okresie wakacji 2018 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 65 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2003 – 2011 (7-15 lat).
Turnus rehabilitacyjny ze schorzeniami układu oddechowego zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie (w okresie od 30 czerwca do 20 lipca). Dzieci ze schorzeniami układu ruchu będą rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (w okresie od 9 do 29 lipca).
Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Cztery pory roku w województwie kujawsko-pomorskim”. Prace fotograficzne (nie więcej niż 16 prac) można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/ od dnia 28 marca 2018 r. do dnia 27 maja 2018 r. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 300 prac, które w sposób najciekawszy przedstawiać będą piękno przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza ukazane przez pryzmat zmieniających się pór roku. Zwieńczeniem konkursu po raz kolejny będzie publikacja zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w albumie wydanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Koperta Życia

Często o ludzkim życiu decydują minuty. Ratownikom medycznym przybyłym na pomoc osobom starszym, samotnym brakuje informacji o stanie zdrowia chorego i przyjmowanych przez niego lekach. Dzięki przejrzystemu systemowi przechowywania dokumentacji medycznej udzielanie pomocy będzie szybsze, łatwiejsze, a co za tym idzie wzrośnie także szansa na efektywne działania ratujące życie i zdrowie chorego. Rada Gminy Śliwice w trosce o zdrowie seniorów, przyjęła uchwałą program „Koperta życia”.

„Koperta życia” jest to zestaw składający się z plastikowej koperty, karty informacyjnej (ankiety) która zawiera podstawowe informacje o stanie zdrowia, lekach, uczuleniach, naklejki samoprzylepnej na kopertę, oraz naklejki samoprzylepnej na lodówkę. „Koperta życia” wraz z wypełnioną kartą informacyjną powinna być przechowywana w lodówce w widocznym miejscu. Na drzwiach lodówki w widocznym miejscu, należy nakleić naklejkę informującą o udziale w programie „Koperta życia”.

Uprzejmie zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.