„Śliwickie spotkania z historią” po raz kolejny udowodniły poprzez swoja frekwencję, iż są bardzo potrzebne w upowszechnianiu historii regionalnej. Liczni uczestnicy sesji przybyli tym razem także spoza gminy Śliwice. Pierwszy prelegent Adam Węsierski podsumował dotychczasowy dorobek naukowy dotyczący osadnictwa na terenie gminy Śliwice i zasiedlania poszczególnych osiedli przez śliwickie rody. Autor przedstawił genezę pojawienia się poszczególnych rodów w osadach gminy Śliwice. Z wykładu wynikało, że najlepiej udokumentowaną źródłowo rodziną nadal pozostaje rodzina Glazów, która pojawiła się w Śliwiczkach w połowie XIV wieku. W trakcie wykładu pojawiła się sensacyjna informacja, którą przedstawił prelegent jeszcze w postaci hipotezy, iż istnieje wiele danych pośrednich wskazujących na to, że rodzina Połomów pojawiła się w gminie Śliwice wcześniej niż rodzina Glazów.

Ranking JST Zrównoważonego Rozwoju Politechniki Warszawskiej, obejmujący 2478 gminy, opublikował Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej
Gmina Śliwice znalazła się najwyżej wśród gmin wiejskich Powiatu Tucholskiego, zajmując 247. miejsce w kraju (na 1559 gmin wiejskich). Zwycięzcą rankingu jest najbogatsza gmina wiejska Kleszczów. Wśród gmin z Województwa Kujawsko – pomorskiego najwyżej sklasyfikowano gminy Osielsko, Łysomice i Białe Błota (miejsca odpowiednio: 23,24,37).
Należy zaznaczyć, że w przygotowanym przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej rankingu wszystkie gminy wiejskie z terenu naszego powiatu znalazły się w pierwszej 500. Bardzo dobre 133 miejsce wśród 616 gmin miejsko-wiejskich zajęła Tuchola. To trzecia lokata w województwie.

W niedzielę 10 grudnia zmieni się roczny rozkład jazdy pociągów. Główną zmianą, jaka zajdzie na terenie Gminy Śliwice, będzie nowe popołudniowe połączenie z Bydgoszczy do Śliwic, funkcjonujące w dni robocze.
Jak dowiedzieliśmy się w spółce Arriva RP, połączenie to będzie funkcjonować w następujący sposób:

Wójt Gminy Śliwice wraz ze Skarbnikiem Gminy Haliną Sonik podpisali umowę z Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariuszem Kurzawą o przyznanie pomocy dla operacji pn. „Budowa targowiska gminnego w Śliwicach”.

Zadanie jest dofinansowane w 63,63% środkami pochodzącymi z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.

14 listopada 2017 roku odbyło się uroczyste przekazanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Śliwce. Gmina Śliwice sfinansowała na podstawie umowy dotacji nr 2/2017 z dnia 14.11.2017r. opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk - Tleń od km 8+637,9 - 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek - Śliwice od km 2+019,4 - 3+888",
  2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1017C na odcinku Wielkie Gacno - Lińsk"

Zakres inwestycji obejmuje poszerzenie jezdni do  6 m oraz wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów, oznakowanie pionowe i poziome oraz pobocza. Wójt  Gminy Śliwice Daniel Kożuch przekazał projekty inwestycji Zarządowi Powiatu Tucholskiego reprezentowanemu przez Starostę Michała Mroza oraz Wicestarostę Zenona Paturalskiego.

Wartość pomocy rzeczowej udzielonej przez Gminę Śliwice wynosi 73.100,00 zł.