Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wdrażanie nowej usługi „e-składka KRUS”. Od 1 kwietnia br. osoby ubezpieczone w KRUS oraz zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie ich rodzin mogą opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą bezpośrednich płatności internetowych.

E-składka KRUS przeznaczona jest dla użytkowników Portalu dla Rolników eKRUS, którzy bezpiecznie, wygodnie i szybko mogą zrealizować płatności w systemie Paybynet Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Wszystkie dane do przelewu wypełniane są w systemie automatycznie, dzięki czemu spada ryzyko popełnienia błędu możliwego przy ręcznym uzupełnianiu danych do przelewu bankowego. Paybynet KIR przesyła środki bezpośrednio z konta bankowego płatnika na wskazane konto bankowe KRUS.

11 kwietnia 2018r uczeń klasy piątej Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach – Kacper Wiśniewski reprezentował Gminę Śliwice w eliminacjach powiatowych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, które odbyły się w Nadleśnictwie Tuchola. Eliminacje odbyły się w dwóch etapach-pisemny i ustny. W etapie pisemnym w swojej grupie Kacper uzyskał największą liczbę punktów i zakwalifikował się do etapu ustnego. Etap ustny również okazał się zwycięski dla Kacpra i zajął I miejsce. Będzie on reprezentować Powiat Tucholski w wojewódzkich eliminacjach, które odbędą się 27 kwietnia w Chełmnie. Jest to bardzo duży sukces naszego ucznia, jednak po cichu liczymy na więcej. Serdecznie gratulujemy życzymy sukcesów na dalszym etapie i trzymamy kciuki.

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji który to stanowi w 90% dochód Wód Polskich.

W związku uchwaleniem przez Radę Gminy Śliwice uchwały XXXVII/314/18 XXXVII/314/18 (zmiana uchwały) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Śliwice służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji. Zapraszamy mieszkańców Gminy Śliwice zainteresowanych wymianą źródła ciepła w 2018 roku o niezwłoczne składania wniosków o udzielnie dotacji na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych.

Zapraszamy na program w Borach i na Krajnie. Tematem programu będzie budowa dróg w gminie. Emisja w TVP Bydgoszcz już dzisiaj 10 kwietnia o godz. 19.15, powtórka 11.04.2018 o godz. 19.45 oraz 14.04.2018 o godz. 10.15.

L.p. Miejscowość Termin Miejsce

14

15

 Lisiny

 Lińsk

 16.04.2018 /18.00

 16.04.2018 /20.00

 Świetlica

 Remiza OSP

16

17

 Rosochatka

 Lubocień

 17.04.2018/17.00

 17.04.2018/19.00

 Świetlica

 Świetlica