Uprzejmie zapraszam na XXXV sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 28.12.2017 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

W dniu 05 grudnia 2017r. w Urzędzie Gminy Śliwice odbyła się uroczystość wręczenia Medali
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Złote Gody obchodzili Państwo Łucja i Henryk Palińscy
z miejscowości Brzeźno, gm. Śliwice.
Wójt Daniel Kożuch udekorował Jubilatów Medalem od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Dostojni Jubilaci otrzymali również pamiątkowy dyplom, upominek oraz kwiaty.
Państwo Palińscy wspólnie wychowali dwoje dzieci i doczekali się dwojga wnuków. Jubilaci swoje dzieciństwo i okres pracy zawodowej spędzili w Sopocie. Pani Łucja zajmowała się pracą biurową, później pracowała w kiosku ruchu przy samym dworcu PKP w Sopocie, którego później została właścicielką. Pan Henryk przez 23 lata pracował w gastronomii, przez następne 10 lat jeździł taksówką. Później wspólnie z żoną prowadził kiosk ruchu. Po przejściu na emeryturę Jubilaci przeprowadzili się do gminy Śliwice by cieszyć się urokami przyrody i świeżym powietrzem na wsi.
Życzymy Jubilatom kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i wzajemnej miłości.

Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 grudnia 2017 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2017 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.979 zł 00 gr, 
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.532 zł 30 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 21 listopada 2017 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2017 r. (4.255 zł 59 gr).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

„Mam czas rozmawiać” (#mamczasrozmawiac) to kampania edukacyjna promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV.

Do międzypokoleniowych rozmów będą zachęcać m.in. spoty emitowane w komunikacji miejskiej, placówkach medycznych, uczelniach wyższych oraz na portalach informacyjnych. Posty w social media uświadomią, dlaczego z bliskimi warto i trzeba rozmawiać o wszystkim.

Kampania rozpoczyna się w dniu 17 listopada 2017 roku. W dniach 17-24 listopada 2017 roku działania kampanijne będą prowadzone również w ramach Europejskiego Tygodnia Testowania, a ich kulminacja nastąpi w dniu 1 grudnia 2017 roku, w którym obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Kampania będzie kontynuowana do końca roku 2018.

Mam czas rozmawiać Strona Internetowa