Dnia 8 lutego 2018 po zakończonych obradach XXXVI  sesji Rady Gminy Śliwice Radni, Sołtysi oraz Wójt Gminy Daniel Kożuch odwiedzili „Borowiaczka”, w którym prace wykończeniowe dobiegły końca. Przedszkole samorządowe czekają już tylko prace związane ze strukturą zewnętrzną oraz wyposażenie pomieszczeń.

Uprzejmie zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm1.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

01 lutego 2018r. w Urzędzie Gminy Śliwice obchodzono uroczystość wręczenia medali Prezydenta RP za długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jubilaci obchodzący Złote Gody – Państwo Marta i Feliks Metza oraz Państwo Zofia i Willi Warczak z Lińska otrzymali z rąk Wójta Gminy Śliwice pamiątkowe dyplomy, upominek oraz kwiaty. Uroczystość była okazją do wspomnień.
Państwo Metza wspólnie wychowali 6 dzieci i mają 14 wnuków. Jubilaci prowadzili gospodarstwo rolne. Pan Feliks pracował także w Zakładach Meblarskich na terenie naszej gminy. Pani Marta zajmowała się wychowaniem dzieci, a w wolnych chwilach pomagała mężowi w pracach chałupniczych.
Państwo Warczak wspólnie wychowali 4 dzieci, mają 7 wnuków. Pani Zofia zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci . Jubilatce radość sprawiało szydełkowanie. Pan Willi z zawodu był tynkarzem , następnie podjął pracę na kolei, gdzie pracował przez kilka lat. Przed przejściem na emeryturę wykonywał prace chałupnicze dla Zakładów Meblarko- Drzewnych. Pasją Jubilata jest łowienie ryb.

Życzymy Jubilatom kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu, wzajemnym szacunku i miłości.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Śliwic na spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa. Spotkanie dotyczy powstania dystrybucyjnej sieci gazowej na terenie Śliwic i odbędzie się w dniu 7.02.2018r. (środa) o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach.

Kochana Babciu, kochany Dziadku... 

Niedawno, na uroczystość z okazji święta Babci i Dziadka, dzieci z Przedszkola "Borowiaczek" zaprosiły swoich zacnych gości, jak co roku, do Gminnego Ośrodka Kultury.
Z dziecięcych serduszek popłynęły szczere i pełne uśmiechu, ale i wzruszenia, życzenia. Dzieci zamieniły się na ten czas w postacie, które żyły 2000 lat temu.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudniasz do 10 osób, Twoje obroty nie przekraczają 2 mln euro rocznie i jesteś podatnikiem VAT to od 2018 r. również Ty - najpóźniej do 26 lutego - musisz przesłać Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) do systemu Ministerstwa Finansów. JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.
 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Gmina Śliwice

ul. Ks. Dr. St. Sychowskiego 30 ,

89-530 Śliwice

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu
2 lutego 2018 r. o godz.10.00 w pok. Nr 10.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód pożarniczy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć:

- w miejscowości Śliwiczki 10A po uprzednim kontakcie z Prezesem OSP Śliwiczki – tel. 696 474 836.

Wiecej informacji tutaj