Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Śliwice na spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Tucholi, które odbędzie się w dniu 18.12.2017 r. (poniedziałek) o godz. 1430 w Urzędzie Gminy Śliwice (sala narad).
Spotkanie ma na celu omówienie efektów badań z zastosowaniem edukacyjnego miernika prędkości który był zamontowany w Śliwicach oraz poznanie rozwiązań proponowanych przez mieszkańców w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa na naszym terenie.

Wójt Gminy Śliwice
Daniel Kożuch

Przedstawiamy koncepcję budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscu dzisiejszego skrzyżowania ulic Ks. Sychowskiego, Świeckiej, Dworcowej i Czerskiej. Jak widać, układ dróg i budynków uniemożliwia przeniesienie skrzyżowania w miejsce skweru przy fontannie. Takiego pomysłu nie było i nie ma.

Uprzejmie zapraszam na XXXV sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 28.12.2017 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

W dniu 05 grudnia 2017r. w Urzędzie Gminy Śliwice odbyła się uroczystość wręczenia Medali
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Złote Gody obchodzili Państwo Łucja i Henryk Palińscy
z miejscowości Brzeźno, gm. Śliwice.
Wójt Daniel Kożuch udekorował Jubilatów Medalem od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Dostojni Jubilaci otrzymali również pamiątkowy dyplom, upominek oraz kwiaty.
Państwo Palińscy wspólnie wychowali dwoje dzieci i doczekali się dwojga wnuków. Jubilaci swoje dzieciństwo i okres pracy zawodowej spędzili w Sopocie. Pani Łucja zajmowała się pracą biurową, później pracowała w kiosku ruchu przy samym dworcu PKP w Sopocie, którego później została właścicielką. Pan Henryk przez 23 lata pracował w gastronomii, przez następne 10 lat jeździł taksówką. Później wspólnie z żoną prowadził kiosk ruchu. Po przejściu na emeryturę Jubilaci przeprowadzili się do gminy Śliwice by cieszyć się urokami przyrody i świeżym powietrzem na wsi.
Życzymy Jubilatom kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i wzajemnej miłości.

Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.