Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 czerwca 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 czerwca 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.236 zł 00 gr,

  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6.009 zł 70 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 maja 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2018 r. (4.622 zł 84 gr).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach
ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca na rok szkolny 2018/2019
od dnia 28 maja  2018 r. do 08 czerwca 2018 r. 
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wydaje Dyrektor lub w formie elektronicznej dostępne będą na stronie placówki od 28.05.2018 r:
www.borowiaczek.edu.pl
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zwrotu wypełnionego wniosku do 08 czerwca 2018 r. do godz.15:00.
Jeżeli będzie więcej chętnych niż miejsc, którymi dysponuje przedszkole o przyjęciu dziecka do przedszkola zadecyduje, w dniu 12.06.2018 r, Komisja Rekrutacyjna w/g określonych prawem zasad.
Szczegółowy Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śliwice, dostępny  jest na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.

Honeyview herb

Honeyview hhh

Honeyview pr

Honeyview przed

 

 

Uprzejmie zapraszam na XL sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm1) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA planuje przeprowadzenie prac na linii kolejowej przebiegającej przez teren naszej gminy w ramach projektu pn. Prace na pozostałych liniach kolejowych należących do alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz-Trójmiasto i liniach stycznych oraz Chojnickim Węźle Kolejowym” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”
W związku z tym, w celu określenia potrzeb społecznych mieszkańców prowadzone jest badanie ankietowe. Ankieta dostępna jest tutaj: https://goo.gl/forms/o98aHMAa7UzvqP9u2 oraz w Urzędzie Gminy. Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Uczniowie drugiej klasy Szkoły Podstawowej w Lińsku, pod kierunkiem pani Małgorzaty Nowak, uczestniczyli w Edukacyjnej kampanii społecznej Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza pod nazwą "Rodzice i dzieci. Powietrze bez śmieci".  

Szkoła, jako pierwsza w województwie kujawsko-pomorskim zgłosiła swój udział w programie. W nagrodę, 14 maja, uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami i panem wójtem – Danielem Kożuchem, uczestniczyli w lekcji pokazowej, którą poprowadził pan Radek Brzózka znany dziennikarz i prezenter telewizyjny. Pan Radek, w niezwykle ciekawy sposób, wytłumaczył dzieciom pojęcie „smogu”. Z udziałem uczniów przeprowadził doświadczenia, które wyjaśniły przyczyny i proces powstawania zanieczyszczonego powietrza, czyli smogu. Dzieci dowiedziały się jak dbać o jakość powietrza i pozytywnie wpływać na otaczający nas świat.

Wszyscy uczestnicy ekologicznej lekcji otrzymali od Gościa pamiątkowe dyplomy z autografem i upominki. Nie zabrakło też wspólnych fotografii. Na zakończenie pani dyrektor Gabriela Kozłowska, w imieniu zebranych, podziękowała panu Radkowi za niecodzienny pokaz i zaprosiła na kolejną wizytę w szkole.  

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Gminy w Śliwicach odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Złote Gody obchodzili Państwo Zofia i Bronisław Chabowscy z Lisin, Państwo Regina i Władysław Wysoccy z Linówka oraz Państwo Janina i Jan Kosiedowscy z Główki. Wójt Gminy Daniel Kożuch udekorował Jubilatów Medalem od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Dostojni Jubilaci otrzymali również pamiątkowy dyplom, upominek oraz kwiaty.

Niespełna  połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość.  Jego waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

Zbadaj się i zyskaj spokój!

Mammografia trwa tylko kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Badanie pozwala na rozpoznanie i wykrycie zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala zaś rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Zapraszamy na program w Borach i na Krajnie. Tematem programu będzie konkurs kulinarny z czekoladą w roli głównej. Emisja w TVP Bydgoszcz już dzisiaj 8 maja o godz. 19:15, powtórka 9.05.2018 o godz. 19:45 oraz 12.05.2018 o godz. 10:15.