Informujmey, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uruchomił Program pn. "Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018".

Właściciele rodzin pszczelich mogą składać wnioski o dofinansowanie na:

  • zakup rodzin pszczelich
  • zakup odkładów pszczelich
  • zakup uli dla właścicieli pasiek, którzy zwiększą liczbę rodzin pszczelich z własnego chowu

Wnioski należy składać w terminie od 15 stycznia do 28 lutego 2018 r. na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Fredry 8, 87-100 Toruń

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących 

Zjawisko: opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od godz. 23:00 dnia 20.12.2017 do godz. 11:00 dnia 21.12.2017
Przebieg: prognozuje się, postępujące od północnego zachodu, słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Agnieszka Harasimowicz

Źródło informacji: IMGW-PIB, ostrzeżenie meteorologiczne nr 67

mini christmas 2975403 1920mini wianekKristmasRadosnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, spokoju, optymizmu, rodzinnego ciepła i bliskości, a w nadchodzącym Nowym - 2018 Roku odważnych marzeń pomyślności i sukcesów życzą:

 Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Śliwice
 Zbigniew Zwoliński Daniel Kożuch

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747) począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2018 r. wynosi 2 100 zł.
W związku z powyższym począwszy od 1 stycznia 2018 r. najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wyżej wymienionych rolników, liczona jako 9% minimalnej podstawy wymiaru wynosi 189 zł (tzn. 9% x 2 100 zł =189 zł).