W wakacje 2018, dzięki reaktywacji po kilku latach ruchu pasażerskiego na trasie Czersk-Kościerzyna, pojawi się atrakcyjne połączenie kolejowe z Trójmiasta do Gminy Śliwice - czas przejazdu z Gdańska wyniesie ok. 2,5 godz.

W każdy weekend będą (w obu kierunkach) kursować dwa pociągi, rano i po południu. Będzie można zatem zarówno przyjechać pociągiem na weekendowy wypoczynek w Bory Tucholskie, jak i odwrotnie - z Borów pojechać nad Zatokę Gdańską czy Pojezierze Kaszubskie. Przejazd z Trójmiasta do Kościerzyny odbywać się będzie pociągiem SKM Trójmiasto, a z Kościerzyny do Gminy Śliwice (i dalej do Bydgoszczy) Arrivą RP.

Tu jest rozkład:

Rozkład Jazdy (PDF)

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. jest spółką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym celem działania Funduszu jest promowanie rozwoju naszego województwa i wprowadzanie na rynek regionalny zwrotnych instrumentów finansowych. KPFR administruje łącznie ponad 620 milionami złotych przeznaczonymi na pożyczki i poręczenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Schemat działania Funduszu opiera się na strukturze kaskadowej. Fundusz wybiera Instytucje Finansowe, które bezpośrednio oferują wsparcie przedsiębiorcom działającym w naszym regionie.

Wójt Gminy Śliwice zaprasza na spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane biomasą (pellet) w budynkach mieszkańców. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania omówione zostaną aspekty techniczne wykonania takich instalacji, mechanizm rozliczania mieszkańców z zakładem energetycznym oraz warunki uczestnictwa w programie.
Zapraszamy osoby które zgłosiły się do programu oraz osoby które jeszcze nie złożyły wniosku, a chciałyby uczestniczyć w programie – liczba miejsc ograniczona.
 
Termin i miejsce spotkania informacyjnego: Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach, Środa, 20.06.2018 r., godzina 20:00

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 czerwca 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 czerwca 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.236 zł 00 gr,

  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6.009 zł 70 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 maja 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2018 r. (4.622 zł 84 gr).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach
ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca na rok szkolny 2018/2019
od dnia 28 maja  2018 r. do 08 czerwca 2018 r. 
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wydaje Dyrektor lub w formie elektronicznej dostępne będą na stronie placówki od 28.05.2018 r:
www.borowiaczek.edu.pl
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zwrotu wypełnionego wniosku do 08 czerwca 2018 r. do godz.15:00.
Jeżeli będzie więcej chętnych niż miejsc, którymi dysponuje przedszkole o przyjęciu dziecka do przedszkola zadecyduje, w dniu 12.06.2018 r, Komisja Rekrutacyjna w/g określonych prawem zasad.
Szczegółowy Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śliwice, dostępny  jest na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.

Honeyview herb

Honeyview hhh

Honeyview pr

Honeyview przed

 

 

Uprzejmie zapraszam na XL sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm1) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA planuje przeprowadzenie prac na linii kolejowej przebiegającej przez teren naszej gminy w ramach projektu pn. Prace na pozostałych liniach kolejowych należących do alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz-Trójmiasto i liniach stycznych oraz Chojnickim Węźle Kolejowym” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”
W związku z tym, w celu określenia potrzeb społecznych mieszkańców prowadzone jest badanie ankietowe. Ankieta dostępna jest tutaj: https://goo.gl/forms/o98aHMAa7UzvqP9u2 oraz w Urzędzie Gminy. Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Uczniowie drugiej klasy Szkoły Podstawowej w Lińsku, pod kierunkiem pani Małgorzaty Nowak, uczestniczyli w Edukacyjnej kampanii społecznej Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza pod nazwą "Rodzice i dzieci. Powietrze bez śmieci".  

Szkoła, jako pierwsza w województwie kujawsko-pomorskim zgłosiła swój udział w programie. W nagrodę, 14 maja, uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami i panem wójtem – Danielem Kożuchem, uczestniczyli w lekcji pokazowej, którą poprowadził pan Radek Brzózka znany dziennikarz i prezenter telewizyjny. Pan Radek, w niezwykle ciekawy sposób, wytłumaczył dzieciom pojęcie „smogu”. Z udziałem uczniów przeprowadził doświadczenia, które wyjaśniły przyczyny i proces powstawania zanieczyszczonego powietrza, czyli smogu. Dzieci dowiedziały się jak dbać o jakość powietrza i pozytywnie wpływać na otaczający nas świat.

Wszyscy uczestnicy ekologicznej lekcji otrzymali od Gościa pamiątkowe dyplomy z autografem i upominki. Nie zabrakło też wspólnych fotografii. Na zakończenie pani dyrektor Gabriela Kozłowska, w imieniu zebranych, podziękowała panu Radkowi za niecodzienny pokaz i zaprosiła na kolejną wizytę w szkole.