Już jutro 25 (sierpnia) zapraszamy do Gminy Śliwice na doroczne "Powiatowe Dożynki" Tym razem gospodarzem dożynek będzie sołectwo Śliwice. Uroczystość rozpocznie msza święta w kościele prafialnym w Śliwicach która zwięczona zostanie korowodem dożynkowym do amfiteatru GOK.

Zapraszamy na Dni Gminy Śliwice. 18 i 19 sierpnia przygotowaliśmy dla wszystkich MOC ATRAKCJI.

Sobota 18 sierpnia. Dzień sportu, zdrowia i przyrody

W związku z przedłużeniem prac mających na celu przebudowę i rozbudowę lokalnego "Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" informujemy że jednostka zostanie ponownie otworzona i będzie odbierać państwa odpady dopiero od dnia 15 września bieżącego roku.

Uprzejmie zapraszam na XLII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm1.)

Trwają prace budowlane związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Czerskiej w Śliwicach. Zakres prac obejmuje: wiatę magazynową na odpady, ogrodzenie z bramami wjazdowymi, wagę najazdową, utwardzenie terenu, drogę wewnętrzna,

W minionym tygodniu w Urzędzie Gminy Śliwice obchodzono uroczystość wręczenia medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jubilaci obchodzący Złote Gody –Państwo Zofia i Jan Myśliwiec ze Śliwic, Państwo Marta i Henryk Banach ze Śliwic, Państwo Teresa i Kazimierz Fryszka z Lińska oraz Państwo Lidia i Feliks Stosik z Lubocień otrzymali z rąk Wójta Pana Daniela Kożucha pamiątkowe dyplomy, upominek oraz kwiaty.

Gmina Śliwice otrzymała dotację w wysokości 44 100,54 zł ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Dnia 28.06.2018r. została podpisana umowa w Toruniu pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Mikołaja Pawlaka a Gminą Śliwice na zakup w 2018 roku sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych jednostek OSP z terenu Gminy Śliwic i wyposażenie służące ratowania zdrowia i życia ludzkiego oraz udzielenie pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

emnhliebmbafabhc

 

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” zaprasza na spotkania informacyjne nt. zasad przyznawania pomocy na realizację projektów objętych grantami ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy” na lata 2016-2023 w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 LSR: „Borowiaki zawdy chatne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR”.