Turniej odbył się 24.09.2017 r. Na rozgrywki do Lińska przyjechały 4 zespoły z powiatu tucholskiego i starogardzkiego: FC Pruskie, RPA, BKS Szlachta, Młodzi „Victoria Śliwice”. Drużyny zagrały w jednej grupie. Turniej został rozegrany w duchu „fair play”.

Patronat Honorowy: Poseł na Sejm RP Paweł Skutecki oraz Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch

Organizator: Towarzystwo Piłkarskie Ziemi Śliwickiej, promujące zdrowy i aktywny tryb życia na terenie gminy Śliwice i powiatu tucholskiego.

Zawody sędziował: Adam Węsierski

Zawody przeprowadził: Adam Węsierski i Dariusz Rydzkowski

W turnieju na orliku w Lińsku wzięły 4 zespoły: FC Pruskie, RPA, BKS Szlachta, Młodzi „Victoria Śliwice”. Drużyny zagrały w jednej grupie – każdy z każdym, dwie połowy po 10 min. Na podium znalazły się następujące zespoły:

Uwaga zmiana terminu zebrania wiejskiego w Lisinach(29.09.2017, godz. 19:00)!!!

10.

11.

Brzozowe Błota

Okoniny Nadjeziorne

25.09.2017/18.00

25.09.2017/19.00

Salka przy kościele

12.

13.

Okoniny

Zwierzyniec

26.09.2017/17.00

26.09.2017/19.00

Świetlica

Świetlica Główka

14.

15.

Laski

Łąski Piec

27.09.2017/17.00

27.09.2017/19.00

U sołtysa

Świetlica

16.

Lińsk

28.09.2017 /20.00

Remiza OSP

17.

Lisiny

29.09.2017 /19.00

Świetlica

Informujemy, iż PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Lini Kolejowych w Bydgoszczy zlecił Pomorskiemu Przedsiębiorstwu Mechaniczno – Torowemu sp. z o.o. w Gdańsku - jako wykonawcy robót torowych remont nawierzchni na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1005C Czersk-Śliwice-Tleń w miejscowości Lipowa. W związku z powyższym od 28.09.2017 od godz. 8:00 do 03.10.2017 r. do godz. 18:00 objazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t objazd drogą gminną 010201C Krąg – Szlachta do drogi powiatowej Czersk - Śliwice. Dla pozostałych pojazdów objazd drogą powiatową 2704G do miejscowości Osieczna przez Szlachtę, drogą gminną nr 240049G i drogą powiatową nr 2621GG Osieczna – Zimne Zdroje – Złe Mięso do miejscowości Łąg, drogą krajową nr 22 do miejscowości Czersk i drogą wojewódzką 237 Czersk – Tuchola.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z prac, które są realizowane w przedszkolu w Śliwicach. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z zaplanowanym uruchomieniem nowej usługi – e-składki, umożliwiającej użytkownikom Portalu dla Rolników eKRUS opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w formie bezpośrednich zleceń płatniczych on-line, zawarte zostało pomiędzy KRUS a Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (KIR) porozumienie dotyczące obsługi płatności elektronicznych w oparciu o usługę Paybynet.

Z uwagi na fakt, że KIR jest krajowym operatorem infrastruktury rozliczeń międzybankowych, dokonywane w ramach usługi Paybynet (www.paybynet.pl) płatności z rachunku bankowego płatnika trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy odbiorcy, co zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność realizowanych operacji, jak również podnosi wiarygodność operatora. KIR nie przetrzymuje na swoich rachunkach środków płatników. Cechą wyróżniającą usługę KIR jest współpraca z szerokim gronem banków spółdzielczych, funkcjonujących częstokroć lokalnie, w tym również na terenach wiejskich.

Jednocześnie, mając na względzie aspekt zwiększenia dostępności płatności elektronicznych i rozwój e-usług w administracji publicznej, dla usług publicznych, do których zakwalifikowana została e-składka KRUS, obowiązuje jednolita, niezależna od wysokości dokonywanej płatności, preferencyjna stawka prowizji wynosząca 59 gr brutto.

Płatność dokonywana będzie wyłącznie na zdefiniowany przez KRUS rachunek bankowy, a prowizja w sposób jawny dla Płatnika będzie doliczana do zlecanej płatności – prowizja nie będzie pomniejszała kwoty składki.

O terminie wdrożenia nowej usługi - e-składki na Portalu eKRUS, Kasa poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem.

Informacja przekazana za pośrednictwem ORKRUS w Bydgoszczy

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Tucholskiego w wieku 60+ w niedzielę 24 września na wycieczkę po Borach Tucholskich, której tematem jest "Kultura i tradycja Borów Tucholskich"

Za 10 złotych można będzie zwiedzić Tucholę z przewodnikiem, zobaczyć Chatę Kosznajderską w Silnie, Dom Rzemiosł Artystycznych w Swornychgaciach i Chatę Kaszubską w Brusach. Na ciekawe opowieści można liczyć dzięki opiece wykwalifikowanych przewodników, a w cenie zawarty jest także obiad.

Ze sobą zabrać trzeba przed wszystkim dobry nastrój i dobre buty, ewentualnie parasol lub przeciwdeszczową kurtkę - wycieczka odbędzie się niezależnie od pogody.