Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie poszukuje gospodarstwa rolne, w których możliwe byłoby świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych (seniorów) w ramach projektu „Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”.

W czwartek, 23 sierpnia, gościliśmy w Śliwicach Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Była to pierwsza w historii gminy oficjalna wizyta na tak wysokim szczeblu. Wizyta miała część oficjalną i część o której nie informowano publicznie.

W sobotę 25 sierpnia odbyły się w Śliwicach Dożynki Powiatowe, które zorganizowaliśmy wspólnie z Gminą Śliwice, Powiatem Tucholskim i Sołectwem Śliwice. Po mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym, przez przepięknie udekorowane Śliwice do amfiteatru GOK,

Już jutro 25 (sierpnia) zapraszamy do Gminy Śliwice na doroczne "Powiatowe Dożynki" Tym razem gospodarzem dożynek będzie sołectwo Śliwice. Uroczystość rozpocznie msza święta w kościele prafialnym w Śliwicach która zwięczona zostanie korowodem dożynkowym do amfiteatru GOK.

Zapraszamy na Dni Gminy Śliwice. 18 i 19 sierpnia przygotowaliśmy dla wszystkich MOC ATRAKCJI.

Sobota 18 sierpnia. Dzień sportu, zdrowia i przyrody

W związku z przedłużeniem prac mających na celu przebudowę i rozbudowę lokalnego "Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" informujemy że jednostka zostanie ponownie otworzona i będzie odbierać państwa odpady dopiero od dnia 15 września bieżącego roku.

Uprzejmie zapraszam na XLII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm1.)

Trwają prace budowlane związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Czerskiej w Śliwicach. Zakres prac obejmuje: wiatę magazynową na odpady, ogrodzenie z bramami wjazdowymi, wagę najazdową, utwardzenie terenu, drogę wewnętrzna,