Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy informuje , że w nocy z 5 na 6 października 2017 r. przez teren województwa kujawsko - pomorskiego może przejść front atmosferyczny, któremu towarzyszyć będą intensywne opady deszczu połączone z wiatrem o prędkości przekraczającej 100 km/h. W związku z czym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o zabezpieczenie budynków, plonów, sprzętu. 

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Uprzejmie zapraszam na XXXII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. o godz. 8.30 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

30 września w Urzędzie Gminy Śliwice o godz. 14.15 odbyło się uroczyste podziękowanie dla grupy lekkoatletów, którzy ukończyli szkołę gimnazjalną i dalej swoje sportowe zdolności rozwijają pod skrzydłami Zawiszy. Po wielu ciepłych i miłych słowach Wójta Daniela Kożucha i trenera Krzysztofa Kozłowskiego zostały wręczone okolicznościowe puchary i pamiątki przygotowane przez młodszych kolegów sportowców.

Informujemy, iż PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Lini Kolejowych w Bydgoszczy zlecił Pomorskiemu Przedsiębiorstwu Mechaniczno – Torowemu sp. z o.o. w Gdańsku - jako wykonawcy robót torowych remont nawierzchni na przejeździe kolejowym na linii kolejowej nr 201 szlak Wierzchucin - Lipowa Tucholska w ciągu drogi powiatowej nr 1017C Wielkie Gacno - Śliwice w m. Wielkie Gacno. W związku z powyższym od 04.10.2017 od godz. 8:00 do 08.10.2017 r. do godz. 18:00 objazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 15 t  i wysokości 3,20 m drogami powiatowymi nr 1029C, 1211C i 1005C  przez Trzebciny, Tleń i Śliwiczki. Dla pozostałych pojazdów objazd drogami: powiatową 1015C, drogami wojewódzkimi 240, 237 i drogą powiatową 1005C przez Tucholę i Czersk.

23 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się uroczystości związane ze 135 - leciem istnienia OSP Śliwice oraz poświęceniem nowego samochodu bojowego, który Ochotnicy otrzymali do jednostki.