Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach informuje, że ruszyły nabory w nowym sezonie zajęć stałych dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Gmina Śliwice razem z 29 samorządami z województwa kujawsko-pomorskiego przystąpiło do elitarnego grona odpowiedzialnych samorządów, stawiających sobie za cel rozwój edukacji dzieci i młodzieży. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wypracowaniu we współpracy z doradcą Lokalnego Planu Podnoszenia Jakości Oświaty.

Reprezentacja z Powiatu Tucholskiego wzięła udział w Dożynkach Wojewódzkich, które odbyły się 2 września w Wąbrzeźnie. Tradycyjny wieniec w kształcie korony przygotowany został w tym roku przez Sołectwo Śliwice.

26 sierpnia 2018r. Wójt Gminy Śliwice Pan Daniel Kożuch wraz z Pracownikiem Urzędu Gminy Panią Krystyną Szamocką mieli przyjemność uczestniczyć
w uroczystości Jubileuszowej 60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Zofii i Wincentego Belickich.

Dziś pierwszy dzień szkoły. Tradycyjnie rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele parafialnym w Śliwicach i złożeniem kwiatów pod pomnikiem św. Maksymiliana Kolbego, który upamiętnia ofiary wojny.

Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie poszukuje gospodarstwa rolne, w których możliwe byłoby świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych (seniorów) w ramach projektu „Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”.

W czwartek, 23 sierpnia, gościliśmy w Śliwicach Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Była to pierwsza w historii gminy oficjalna wizyta na tak wysokim szczeblu. Wizyta miała część oficjalną i część o której nie informowano publicznie.

W sobotę 25 sierpnia odbyły się w Śliwicach Dożynki Powiatowe, które zorganizowaliśmy wspólnie z Gminą Śliwice, Powiatem Tucholskim i Sołectwem Śliwice. Po mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym, przez przepięknie udekorowane Śliwice do amfiteatru GOK,