Dnia 03.06.2018r. odbył się Turniej Mistrzów pod patronem Pana Posła na Sejm Pana Bartosza Kownackiego. Turniej został rozegrany na orliku w Lińsku.

Organizator: Towarzystwo Piłkarskie Ziemi Śliwickiej. Turniej przeprowadzili: Dariusz Rydzkowski, Krystian Szumacher, Jacek Walter oraz Adam Węsierski.

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność:  od godz. 14:00 dnia 02.06.2018 do godz. 24:00 dnia 02.06.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Źródło informacji: IMGW-PIB, ostrzeżenie meteorologiczne nr 24

Honeyview plakat 2018

Urząd Gminy w Śliwicach podaje do publicznej wiadomości, że w związku z przebudową punktu selektywnej zbiórki odpadków komunalnych na terenie Zakładzie Usług Komunalnych w dniach od 30 maja 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r. nie będą przyjmowane odpady. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zjawisko: burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od godz. 13:00 dnia 25.05.2018 do godz. 23:00 dnia 25.05.2018
Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 25 mm, lokalnie
do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %
Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Grzegorz Pietrucha

Źródło informacji: IMGW-PIB, ostrzeżenie meteorologiczne nr 19

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach
ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca na rok szkolny 2018/2019
od dnia 28 maja  2018 r. do 08 czerwca 2018 r. 
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wydaje Dyrektor lub w formie elektronicznej dostępne będą na stronie placówki od 28.05.2018 r:
www.borowiaczek.edu.pl
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zwrotu wypełnionego wniosku do 08 czerwca 2018 r. do godz.15:00.
Jeżeli będzie więcej chętnych niż miejsc, którymi dysponuje przedszkole o przyjęciu dziecka do przedszkola zadecyduje, w dniu 12.06.2018 r, Komisja Rekrutacyjna w/g określonych prawem zasad.
Szczegółowy Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śliwice, dostępny  jest na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.

Honeyview herb

Honeyview hhh

Honeyview pr

Honeyview przed

 

 

Uprzejmie zapraszam na XL sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm1) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.