Jak co roku w dniu 1 listopada 2018r. na cmentarzu parafialnym w Śliwicach odbędzie się kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków powstałych w okresie od ok. 1906 do 1917 roku. Tegoroczna kwesta odbędzie się w Śliwicach po raz dziesiąty. Dzięki dotychczasowym kwestom zebrano łączną kwotę 70.029,23 zł. W roku bieżącym wyremontowano 4 pomniki.  Społeczny Komitet Odnowy Zabytków w Śliwicach serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznej kweście.