Wszystkie jednostki OSP z Gminy Śliwice otrzymały nowe wyposażenie o łącznej wartości ponad 100 000 zł. Dzieki dofinasowaniu, po 10 000 zł, z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i środkom własnym jednosek, strażacy ze Śliwic,

Lińska, Śliwiczek, Rosochatki i Lubocienia zakupili pilarki do drewna oraz stali i betonu, hełmy bojowe z latarkami, ubrania specjalistyczne "NOMEX", radiotelefony, wentylatory oddymiające, pompę szlamową, bosaki teleskopowe i narzędzia Halligon z zestawami klinów i podpór do działań podszas zdarzeń drogowych. Natomiast OSP Krąg wykorzystało dofinansowanie do zakupu nowej pompy TOHATSU o wartości 38 000 zł, na co oprócz dofinasowania z Funduszu Składkowego, składają się środki jednostki - 8 000 zł i dotacja z budżetu gminy w kwocie 20 000 zł.