Celem konkursu jest po podniesienie frekwencji w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. Wybieramy nie tylko wójta i radnych Gminy Śliwice, ale także radnych Powiatu Tucholskiego i Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Na przykład w wyborach do Rady Powiatu Gmina Śliwice jest w jednym okręgu z gminą Cekcyn i Lubiewo. Od tego ilu mieszkańców pójdzie na wybory zależy, komu uda się wprowadzić do rady swoich przedstawicieli. Wysoka frekwencja może bardzo pomóc w późniejszej współpracy naszej gminy z samorządami powiatu i województwa.
Weź udział w wyborach – zdobądź pieniądze na realizację lokalnej inicjatywy.

Zasady konkursu:

1. Celem konkursu jest zwiększenie frekwencji podczas wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., rozwój i kształtowanie świadomości obywatelskiej mieszkańców gminy, a także wyróżnienie mieszkańców Gminy Śliwice, jako wykazujących wysoką społeczną aktywność, na tle regionu i kraju.

2. Nagroda zostanie przyznana wszystkim sołectwom, pod warunkiem, że frekwencja (ustalana przez PKW) na terenie całej Gminy Śliwice przekroczy 70%.

3. a) Nagroda wynosi 110 000,00 zł na zadania należące do kompetencji gminy, których realizacja nie narusza ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.
b) O przeznaczeniu środków zdecydują mieszkańcy, w drodze głosowania, podczas zebrań wiejskich.
c) Podział środków nagrody na sołectwa:

podzial solectwa wyborczy konkurs