Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Dariusz Kurzawa z roboczą wizytą na terenie naszej Gminy. Marszałek spotkał się, w Urzędzie Gminy, z Wójtem Danielem Kożuchem i Przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Zwolińskim.

Głównymi tematami wizyty były inwestycje realizowane przy udziale środków z budżetu województwa i Unii Europejskiej, a także projekty związane z pozyskaniem kolejnych funduszy na planowane w najbliższych latach nowe zadania. Samorządowcy, w szerszym gronie, w tym z sołtysem Janem Talaśką, udali się do Lasek, gdzie powstała nowa droga. Następnie na zaproszenie radnego Janusza Kędzierskiego, który zabiega o budowę drogi do Okonin, Wójt zorganizował przejazd odcinkiem drogi, na którym ma powstać nawierzchnia asfaltowa. Gmina ubiega się o dofinansowanie tej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. W trakcie pobytu w Okoninach Marszałek odwiedził, niedawno rozbudowaną, kaplicę św. Huberta. Wizytę zakończyło spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury. Dyrektor Andrzej Urbański przedstawił plany modernizacji obiektu, którym również przyznano dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.
Dariusz Kurzawa pogratulował samorządowi Gminy Śliwice skutecznej pracy przy realizacji inwestycji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Zapewnił o chęci dalszej, dobrej współpracy przy realizacji zadań służących rozwojowi naszej gminy i całego województwa.

wicemarszalek-wojewodztwa-w-sliwicach (1)
wicemarszalek-wojewodztwa-w-sliwicach (2)
wicemarszalek-wojewodztwa-w-sliwicach (3)
wicemarszalek-wojewodztwa-w-sliwicach (4)
wicemarszalek-wojewodztwa-w-sliwicach (5)
wicemarszalek-wojewodztwa-w-sliwicach (6)
wicemarszalek-wojewodztwa-w-sliwicach (7)