Na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe SA trwają opracowania dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. Prace na pozostałych liniach kolejowych należących do alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz - Trójmiasto i liniach stycznych oraz Chojnickim Węźle Kolejowym”

w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Częścią zadania są konsultacje z władzami lokalnymi, mieszkańcami oraz zarządcami dróg rozwiązań dotyczących przejazdów kolejowo-drogowych.
W związku z tym serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 215.
Spotkanie odbędzie się 11 października 2018 r., godz. 10:00 w Książnicy Tucholskiej – sala audiowizualna, ul. Pocztowa 7b.