Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach informuje mieszkańców o poprawie stanu wody w wodociągu na ul. Łobodzkiej w Śliwicach oraz miejscowościach Łoboda, Linówek, Brzeźno. Woda obecnie nadaje się do warunowego spożycia.

W związku z tym można ją wykorzystwyać do celów gospodarczych oraz do spożycia po wcześniejszym doprowadzeniu jej do wrzenia.

Poniżej publikujemy oficjany komunikat Państwowej inspekcji Sanitarnej w tej sprawie.

--- Aktualizacja 12.09.2018

Komunikat Inspekcji Sanitarnej (12.09.2018)

Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach informuje mieszkańców o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Śliwicach zaopatrującego w wodę miejscowości: Brzozowe Błota, Główka, Jabłonka, Kamionka, Laski, Lińsk, Lipowa, Lisiny, Lubocień, Okoniny, Okoniny Nadjeziorne, Rosochatka, Śliwice z wyłączeniem ulicy Łobodzkiej, Śliwiczki, Zazdrość ze względu na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizów. Woda nadaje się celów sanitarnych, natomiast do celów spożywczych tylko po przegotowaniu.

Poniżej publikujemy oficjalny komunikat Państowej inspecji sanitarnej do pobrania.

--- Aktualizacja 2 11.09.2018

Komunikat Inspekcji Sanitarnej (11.09.2018)

W związku ze skażeniem wodociągu na ul. Łobodzkiej oraz w miejscowościach Łoboda, Linówek, Brzeźno. Zakład Usług Komunalnych wyznacza zastępczy punkt poboru wody. Beczkowóz z wodą zostanie podstawiony w godzinach: 12:00-12:30 ul. Łobodzka, 12:45-13:15 Łoboda, 13.45-14:45 Brzeźno, 15:15-16:15 Linówek.

--- Aktualizacja 11.09.2018

W związku z wykryciem w wodociągu gminnym bakterii z grupy coli Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach informuje mieszkańców ul. Łobodzkiej i miejscowości: Łoboda, Linówek, Brzeźno o czasowym braku przydatności wody do spożycia i celów sanitarnych z wodociągu publicznego ( z wyjątkiem WC) . Woda do celów spożywczych dla mieszkańców korzystających z wodociągu gminnego będzie dostarczana i dowożona na miejsce w butelkach.