Informujmey, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uruchomił Program pn. "Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018".

Właściciele rodzin pszczelich mogą składać wnioski o dofinansowanie na:

  • zakup rodzin pszczelich
  • zakup odkładów pszczelich
  • zakup uli dla właścicieli pasiek, którzy zwiększą liczbę rodzin pszczelich z własnego chowu

Wnioski należy składać w terminie od 15 stycznia do 28 lutego 2018 r. na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Fredry 8, 87-100 Toruń

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu