Wójt spotkał się z działaczami Towarzystwa Piłkarskiego Ziemi Śliwickiej. Przedstawiciele towarzystwa zaproponowali spotkanie, żeby przedstawić swój punkt widzenia na sprawy dotyczące miejscowej piłki nożnej i udziału drużyn w zorganizowanych rozgrywkach. TPŹŚ wyszło z propozycją ciekawego projektu dla adeptów młodego pokolenia piłkarzy. Towarzystwo chciałoby zorganizować, propagujący wśród najmłodszych uprawianie sportu, program treningów, rozgrywek i imprez sportowych. Celem programu byłoby wyłanianie osób uzdolnionych i ich przygotowanie do gry w miejscowych zespołach.

20171018 110226