Gmina Śliwice zawarła umowę na „Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla części Śliwic Wybudowania pod Osieczną” z wykonawcą Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowo-Produkcyjnym Instal Sp. z o.o.  z siedzibą: Nieżychowice 74, 89-600 Chojnice.

Wartość całego zadania wynosi ok 725 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi ponad 375 tys. zł

Zadanie jest dofinansowane w 63,63% środkami na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".